The Green World!

Organizator

Partnerzy

Patroni merytoryczni

Loga komunikatu

Informujemy, że 28.10.2018 roku Fundacja Ekon podpisała z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach umowę o przyznaniu pomocy w realizacji operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: „Wzmocnienie kapitału społecznego w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”.

Nazwa realizacji operacji brzmi: „Jestem Eko – Żyję Eko”.

Celem operacji jest: „Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez rozpowszechnianie wiedzy z zakresu: prawidłowego sortowania odpadów komunalnych, właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi pochodzącymi ze strumienia odpadów komunalnych, odnawialnych źródeł energii, działań zmniejszających występowanie dwutlenku węgla w powietrzu i smogu, działań związanych z kompostowaniem bio odpadów i wykorzystaniem wody deszczowej do celów ogrodniczych”.

OTWARCIE PRACOWNI INFORMATYCZNEJ PRZY STOWARZYSZENIU „SZANSA DLA KAŻDEGO”

Zgodnie z deklaracją złożoną podczas ubiegłorocznej IV Międzynarodowej Konferencji EKON eco4.zero, która odbyła się w Katowicach w dniach 25-26 listopada 2022 roku, oraz na mocy podpisanego porozumienia pomiędzy Fundacją EKON a Stowarzyszeniem „Szansa dla Każdego”, Fundacja EKON przekazała środki pieniężne na przebudowę i na wyposażenie pracowni informatycznej.

Cały artykuł dostępny jest na stronie: www.grupa-amber.com


Tramwaje z misją: edukacja o PSZOK-ach na terenie Górnośląsko – Zagłębiowskiej MetropoliiFundacja EKON we współpracy z SARPI Veolia rozpoczyna nową kampanię informacyjno – edukacyjną, której celem jest zwiększenie świadomości mieszkańców Śląska na temat Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). W ramach tej inicjatywy od 1 lipca br. w tramwajach kursujących po miastach na terenie Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii pojawią się specjalnie przygotowane plakaty informacyjne.

Cały artykuł dostępny jest na stronie: www.grupa-amber.com

JAK ZOSTAĆ DONATOREM?

Wspieranie fundacji w zakresie realizacji jej działań statutowych wpływa na poprawę jakości naszego środowiska i to właśnie dzięki Państwa pomocy możemy jeszcze efektywniej propagować Eko-gospodarkę docierając do coraz to większej społeczności, poszerzając grupę ludzi EKOODPOWIEDZIALNYCH, którzy zdają sobie sprawę z tego jak ważna jest Ochrona Środowiska.